Call +66 38 452 824 - 5
 

ข่าวสาร

บจก.ร่วมกิจรุ่งเรือง เซอร์วิส ได้รับรางวัล The Best Transporter Award 2020 จาก Denso

   เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2564 บจก.ร่วมกิจรุ่งเรือง เซอร์วิส ได้รับรางวัล The Best Transporter Award 2020 จาก Denso ซึ่งได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1

กลุ่ม ร่วมกิจรุ่งเรือง
51 หมู่ 4 ต.บ้านเก่า อ.พานทอง จ.ชลบุรี 20160
โทร : +66 38 452 824 - 5 , แฟกซ์ : +66 38 210 396

UpdateWebsite 22.09.2022