Call +66 38 452 824 - 5
 

กิจกรรม

ไหว้ตรุษจีน

    เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 กลุ่มบริษัท ร่วมกิจรุ่งเรือง (พื้นที่อมตะนคร)  จัดกิจกรรมไหว้ตรุษจีน เพื่อความเป็นศิริมงคล ร่ำรวย และ เพื่อความเจริญรุ่งเรืองของกลุ่มบริษัท ร่วมกิจรุ่งเรืองกลุ่ม ร่วมกิจรุ่งเรือง
51 หมู่ 4 ต.บ้านเก่า อ.พานทอง จ.ชลบุรี 20160
โทร : +66 38 452 824 - 5 , แฟกซ์ : +66 38 210 396