Call +66 38 452 824 - 5
 

ประกาศ

Driver Contest TTT ครั้งที่ 14

เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2563 ทางบริษัทฯ ได้เข้าร่วมแข่งขัน


Driver's Contest ครั้งที่ 14 ที่ Totota Transport (Thailand)


โดยตัวแทนการแข่งขันนายเอกรินทร์ มิ่งเจริญ


พนักงานขนส่งยานยนต์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับ 1

กลุ่ม ร่วมกิจรุ่งเรือง
51 หมู่ 4 ต.บ้านเก่า อ.พานทอง จ.ชลบุรี 20160
โทร : +66 38 452 824 - 5 , แฟกซ์ : +66 38 210 396

UpdateWebsite 22.09.2022