Call +66 38 452 824 - 5
 

กิจกรรม

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ วันที่ 11 มกราคม 2563

กลุ่มบริษัท ร่วมกิจรุ่งเรือง โดยคุณขวัญตา ศรีสุวรรณ รองกรรมการผู้จัดการ
มอบของขวัญวันเด็ก ประจำปี 2563 ให้กับโรงเรียนวัดดอนดำรงธรรม,โรงเรียนวัดบ้านเก่า,โรงเรียนวัดพานทอง,โรงเรียนบ้านย่านซื่อ เพื่อมอบโอกาส สร้างความสุข เป็นขวัญกำลังใจให้กับเด็กๆ 
ที่จะเติบโตเป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติต่อไปกลุ่ม ร่วมกิจรุ่งเรือง
51 หมู่ 4 ต.บ้านเก่า อ.พานทอง จ.ชลบุรี 20160
โทร : +66 38 452 824 - 5 , แฟกซ์ : +66 38 210 396