Call +66 38 452 824 - 5
 

กิจกรรม

กิจกรรมวันพ่อ การประกวดวาดภาพ

เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2562 กลุ่มบริษัท ร่วมกิจรุ่งเรือง โดยคุณขวัญตา ศรีสุวรรณ รองกรรมการผู้จัดการ มอบรางวัลให้กับบุตรของพนักงานที่ส่งรูปภาพเข้าประกวด หัวข้อ "ขับรถด้วยความปลอดภัยนะจ๊ะ พวกเรารออยู่" เพื่อสานสัมพันธ์ความรักในครอบครัว

กลุ่ม ร่วมกิจรุ่งเรือง
51 หมู่ 4 ต.บ้านเก่า อ.พานทอง จ.ชลบุรี 20160
โทร : +66 38 452 824 - 5 , แฟกซ์ : +66 38 210 396