Call +66 38 452 824 - 5
 

กิจกรรม

กลุ่มบริษัท ร่วมกิจรุ่งเรือง อนุเคราะห์น้ำดื่ม จำนวน 500 ขวด

กลุ่มบริษัท ร่วมกิจรุ่งเรือง โดยคุณขวัญตา ศรีสุวรรณ รองกรรมการผู้จัดการ มอบน้ำดื่ม จำนวน 500 ขวด ให้กับ กศน.อำเภอพานทอง เพื่อใช้ในโครงการกีฬา "กศน.อำเภอพานทอง สานสัมพันธ์ต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2563" ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 22 ธันวาคม 2562 ณ สนามกีฬาเทศบาลเมืองบ้านบึง จังหวัดชลบุรี


กลุ่ม ร่วมกิจรุ่งเรือง
51 หมู่ 4 ต.บ้านเก่า อ.พานทอง จ.ชลบุรี 20160
โทร : +66 38 452 824 - 5 , แฟกซ์ : +66 38 210 396