Call +66 38 452 824 - 5
 

ข่าวสาร

กลุ่มบริษัทร่วมกิจรุ่งเรือง สนับสนุนน้ำดื่มให้กับ กศน.จังหวัดชลบุรี ในโครงการชุมนุมลูกเสือวิสามัญบำเพ็ญประโยชน์เฉลิมพระเกียรติ

เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน. 2562 กลุ่มบริษัทร่วมกิจรุ่งเรือง สนับสนุนน้ำดื่มให้กับ สำนักงาน กศน.จังหวัดชลบุรี ในโครงการชุมนุมลูกเสือวิสามัญบำเพ็ญประโยชน์เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก "ลูกเสือจิตอาสาทำความดีรวมใจภักดี เทิดไท้องค์ราชัน" ในวันที่ 5-9 มิถุนายน. 2562 ณ ค่ายลูกเสือวชิรวุธ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

กลุ่ม ร่วมกิจรุ่งเรือง
51 หมู่ 4 ต.บ้านเก่า อ.พานทอง จ.ชลบุรี 20160
โทร : +66 38 452 824 - 5 , แฟกซ์ : +66 38 210 396

UpdateWebsite 22.09.2022