Call +66 38 452 824 - 5
 

กิจกรรม

อบรมหลักสูตร Service Mind วันที่ 16 ธันวาคม 2561


เมื่อวันที่ 16  ธันวาคม 2561 ทางบริษัท ร่วมกิจรุ่งเรือง ทรัค ดีเทลส์ จำกัด ได้จัดอบรมหลักสูตร Service Mind ให้กับช่างและเจ้าหน้าที่ เพื่อพัฒนางานบริการ และสร้างความประทัปใจให้กับลูกค้าที่เข้ามารับบริการ

กลุ่ม ร่วมกิจรุ่งเรือง
51 หมู่ 4 ต.บ้านเก่า อ.พานทอง จ.ชลบุรี 20160
โทร : +66 38 452 824 - 5 , แฟกซ์ : +66 38 210 396