Call +66 38 452 824 - 5
 

กิจกรรม

Driving Skill Contest ครั้งที่ 14

เนื่องจากวันที่ 1 มีนาคม  2567  ทางบริษัท โตโยต้า ไดฮัทสุ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด ได้จัดกิจกรรม Driving Skill Contest ซึ่งจัดเป็นครั้งที่ 14 สำหรับ Logistics partner ทั้ง 5 บริษัท ประกอบด้วย VAC, KLTL, RUAMKIT, TTK,  AUTRANS

โดยการแข่งขันทักษะการขับขี่ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างวัฒนธรรมด้านความปลอดภัยด้วยการเสริมสร้างความสามารถส่วนบุคคลให้มีการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน

ผลการแข่งขัน เป็นดังนี้

ลำดับที่ 1  TTK : นายสิริชัย ภูมิหนองเป็ด

ลำดับที่ 2  KLTL : นายปกรณ์ ยืนยง

ลำดับที่ 3  RUAMKIT : นายสถาพร สมหนองโข่ยกลุ่ม ร่วมกิจรุ่งเรือง
51 หมู่ 4 ต.บ้านเก่า อ.พานทอง จ.ชลบุรี 20160
โทร : +66 38 452 824 - 5 , แฟกซ์ : +66 38 210 396

UpdateWebsite 22.09.2022