Call +66 38 452 824 - 5
 

ข่าวสาร

TTT 30Th Anniversary Driver Contest 2024

นายสมพร นาวาพนม สายงาน RATC เป็นตัวแทนบริษัทฯ เข้าร่วมแข่งขัน TTT Driver Contest ครั้งที่ 16 ที่บริษัท โตโยต้า ทรานสปอร์ต ประเทศไทย จำกัด จัดขึ้นเมื่อวันที่ 22 มกราคม 2567 โดยได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

กลุ่ม ร่วมกิจรุ่งเรือง
51 หมู่ 4 ต.บ้านเก่า อ.พานทอง จ.ชลบุรี 20160
โทร : +66 38 452 824 - 5 , แฟกซ์ : +66 38 210 396

UpdateWebsite 22.09.2022