Call +66 38 452 824 - 5
 

กิจกรรม

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ วันที่ 13 มกราคม 2567

- เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2566 กลุ่มบริษัท ร่วมกิจรุ่งเรือง (พื้นที่อมตะนคร) ได้มอบของขวัญวันเด็ก ประจำปี 2567 ให้กับโรงเรียนต่างๆ ดังนี้


1. โรงเรียนวัดดอนดำรงธรรม


2. โรงเรียนบ้านย่านซื่อ


3. โรงเรียนวัดบ้านเก่า


4. โรงเรียนวัดพานทอง


เพื่อมอบโอกาส สร้างความสุข เป็นขวัญกำลังใจให้กับเด็กๆ ที่จะเติบโตเป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติต่อไปคำขวัญวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 จากนายเศรษฐ ทวีสิน นายกรัฐมนตรี


“มองโลกกว้าง คิดสร้างสรรค์


เคารพความแตกต่าง ร่วมกันสร้างประชาธิปไตย"

และ วันที่ 13 มกราคม 2566 กลุ่มบริษัท ร่วมกิจรุ่งเรือง (พื้นที่อมตะนคร) ได้มอบของขวัญวันเด็ก ประจำปี 2567 ให้กับบุตรพนักงานที่มีอายุ 3 - 12 ปี


กลุ่ม ร่วมกิจรุ่งเรือง
51 หมู่ 4 ต.บ้านเก่า อ.พานทอง จ.ชลบุรี 20160
โทร : +66 38 452 824 - 5 , แฟกซ์ : +66 38 210 396

UpdateWebsite 22.09.2022