Call +66 38 452 824 - 5
 

ข่าวสาร

การแข่งขัน HINO CONNECT 2023

วันที่ 29 สิงหาคม 2566 กลุ่มบริษัท ร่วมกิจรุ่งเรือง (พื้นที่อมตะ) ได้รับรางวัล "สุดยอดนักขับ HINO CONNECT 2023" ดังนี้


1. คุณณัฐพงษ์ ชาติสุวรรณ พนักงานขับรถสายงาน STM ได้รับรางวัลขับขี่ประหยัดน้ำมันยอดเยี่ยม รุ่นรถบรรทุก 10 ล้อ (ขับเพลาเดียว)

2. คุณสมคิด หาญกูล พนักงานขับรถสายงาน STM ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ สุดยอดนักขับ รุ่น รถบรรทุก 10 ล้อ (ขับรถเพลาเดียว)


3. คุณศิริศักดิ์ สอนพิมพ์ พนักงานขับรถสายงาน STM ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 สุดยอดนักขับ รุ่น รถบรรทุก 10 ล้อ (ขับเพลาเดียว)4. คุณสมชาย จันทร์เพชร พนักงานขับรถสายงาน TGT ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 สุดยอดนักขับ รุ่น รถบรรทุกและรถบรรทุกหัวลาก 6 ล้อ ขนาดใหญ่


5. คุณทศพร บัวพันธ์ พนักงานขับรถสายงาน STC-TL ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 สุดยอดนักขับ รุ่น รถรรทุกหัวลาก 10 ล้อกลุ่ม ร่วมกิจรุ่งเรือง
51 หมู่ 4 ต.บ้านเก่า อ.พานทอง จ.ชลบุรี 20160
โทร : +66 38 452 824 - 5 , แฟกซ์ : +66 38 210 396

UpdateWebsite 22.09.2022