Call +66 38 452 824 - 5
 

กิจกรรม

กลุ่มบริษัท ร่วมกิจรุ่งเรือง ร่วมบริจาคน้ำดื่ม ให้กับอำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 

กลุ่มบริษัท ร่วมกิจรุ่งเรือง ร่วมบริจาคน้ำดื่ม ให้กับอำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา
จำนวน 59 แพ็ค สำหรับช่วยเหลือสถานการณ์ COVID-19 พื้นที่อำเภอแปลงยาว
กลุ่ม ร่วมกิจรุ่งเรือง
51 หมู่ 4 ต.บ้านเก่า อ.พานทอง จ.ชลบุรี 20160
โทร : +66 38 452 824 - 5 , แฟกซ์ : +66 38 210 396