Call +66 38 452 824 - 5
 

สมัครงาน

พนักงานขับรถ

รายละเอียดของงาน
1.รับผิดชอบและตรวจเช็คสภาพรถที่ได้รับมอบหมายให้ประจำ เพื่อให้อยู่สภาพที่ดีเสมอ
2.ตรวจเช็คสภาพสินค้าที่อยุ่ในความรับผิดชอบให้ส่งถึงลูกค้าปลานทางอย่างสมบูรณ์ และตรงต่อเวลา
3.ควบคุมเอกสารการส่งสินค้า
4.รายงานผู้จัดากร เพื่อพบข้อบกพร่อง หรือพบปัญหาในการทำงาน
5.ปกิบัติตามกฎข้อบังคับของบริษัทฯ และของบริษัทฯ ลูกค้าอย่างเคร่งครัด
6.แจ้งบริษัททันทีหากเกิดอุบัติเหตุหรือโจรกรรม
7.งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
จำนวน 
10 อัตรา
สถานที่ปฏิบัติงาน
ตำบลบ้านเก่า  อำเภอพานทอง  จังหวัดชลบุรี
คุณสมบัติผู้สมัคร
1.เพศ ชาย/หญิง อายุ 23-30 ปี
2.วุฒิการศึกษา ม.6   เกรดเฉลี่ย 2.50 ขึ้นไป
3.มีใบอนุญาตขับขี่รถรถบรรทุก (ชนิดที่ 2 ทุกประเภท) ขึ้นไป
4.มีความรับผิดชอบต่องาน อดทน และสามารถอุทิศเวลาให้กับงานได้อย่างเต็มที่
5.ต้องมีสภาพร่างกายสมบูรณ์ แข็งแรง
6.มีประสบการณ์ขนส่ง 2 ปีขึ้นไป จะพิจารณาเป็นพิเศษ
7.มีความสามารถขับรถโฟล์คลิฟท์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
8.มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีความกระตือรือร้น เอาใจใส่ในการทำงาน และมีความรักในอาชีพ

สวัสดิการ
1.เงินเดือน
2.ค่าครองชีพ
3.ค่าอาหาร
4.ค่าพนักงานเกรด A
5.ค่าเฉลี่ยน้ำมัน
6.เงินประกันรายได้
7.ประกันสังคม
8.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
9.ประกันอุบัติเหตุ
10.ชุดยูนิฟอร์ม
11.เงินช่วยเหลือฌาปนกิจสงเคราะห์
12.ทุนการศึกษาบุตร
13.ตรวจสุขภาพประจำปี
14.โบนัส

กลุ่ม ร่วมกิจรุ่งเรือง
51 หมู่ 4 ต.บ้านเก่า อ.พานทอง จ.ชลบุรี 20160
โทร : +66 38 452 824 - 5 , แฟกซ์ : +66 38 210 396