Call +66 38 452 824 - 5
 

สมัครงาน

พนักงานขับรถ

รายละเอียดของงาน
1. รับผิดชอบและตรวจเช็คสภาพรถที่ได้รับมอบหมายให้ประจำ เพื่อให้อยู่สภาพที่ดีเสมอ
2. ตรวจเช็คสภาพสินค้าที่อยุ่ในความรับผิดชอบให้ส่งถึงลูกค้าปลานทางอย่างสมบูรณ์ และตรงต่อเวลา
3. ควบคุมเอกสารการส่งสินค้า
4. รายงานผู้จัดากร เพื่อพบข้อบกพร่อง หรือพบปัญหาในการทำงาน
5. ปกิบัติตามกฎข้อบังคับของบริษัทฯ และของบริษัทฯ ลูกค้าอย่างเคร่งครัด
6. แจ้งบริษัททันทีหากเกิดอุบัติเหตุหรือโจรกรรม
7. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

จำนวน 28 อัตรา (พื้นที่อมตะ 7 อัตรา, พื้นที่เกตเวย์ 21 อัตรา)

คุณสมบัติผู้สมัคร
1. เพศ ชาย/หญิง อายุ 23-35 ปี, (อายุ 36-40 ปี ใบขับขี่ชนิดที่ 3 ขึ้นไป)
2. วุฒิการศึกษา ม.6   เกรดเฉลี่ย 2.00 ขึ้นไป
3. มีใบอนุญาตขับขี่รถรถบรรทุก (ชนิดที่ 2 ทุกประเภท) ขึ้นไป
4. มีความรับผิดชอบต่องาน อดทน และสามารถอุทิศเวลาให้กับงานได้อย่างเต็มที่
5. ต้องมีสภาพร่างกายสมบูรณ์ แข็งแรง
6. มีประสบการณ์ขนส่ง 2 ปีขึ้นไป จะพิจารณาเป็นพิเศษ
7. มีความสามารถขับรถโฟล์คลิฟท์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
8. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีความกระตือรือร้น เอาใจใส่ในการทำงาน และมีความรักในอาชีพ

สวัสดิการ
1. เงินเดือน
2. ค่าครองชีพ
3. ค่าอาหาร
4. ค่าพนักงานเกรด A
5. ค่าเฉลี่ยน้ำมัน
6. เงินประกันรายได้
7. ประกันสังคม
8. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
9. ประกันอุบัติเหตุ
10. ชุดยูนิฟอร์ม
11. เงินช่วยเหลือฌาปนกิจสงเคราะห์
12. ทุนการศึกษาบุตร
13. ตรวจสุขภาพประจำปี
14. โบนัส


สถานที่ปฏิบัติงาน
พื้นที่อมตะ ตำบลบ้านเก่า  อำเภอพานทอง  จังหวัดชลบุรี
พื้นที่เกตเวย์ ตำบลหัวสำโรง อำเภอแปลงยาว จังหวัดชลบุรี

กลุ่ม ร่วมกิจรุ่งเรือง
51 หมู่ 4 ต.บ้านเก่า อ.พานทอง จ.ชลบุรี 20160
โทร : +66 38 452 824 - 5 , แฟกซ์ : +66 38 210 396